Min Vision

“Att föda barn är alldeles för stort, smärtsamt och fantastiskt för att bara låta det bli som det blir. Man måste acceptera att det är ett arbete, det kräver en enorm insats, lika bra att förbereda sig så gott det går och styra över det man kan styra över. Ett sätt att styra över det är ju just att välja ytterligare en person som ska närvara under förlossningen, all övrig förlossningspersonal blir man ju bara tilldelad på vinst och förlust. I efterhand kan jag inte förstå att jag

överhuvudtaget hade några tvivel över att ha en doula med under förlossningen, jag känner bara en enorm tacksamhet över att min förlossning blev så grymt fantastisk som den blev, utan Adam och Fanny hade det inte varit möjligt!”

 

Om förlossningsupplevelsen blir positiv eller ej beror inte så mycket på var man föder, hur lång tid förlossningen tar eller hur mycket smärtlindring man använder. Det beror istället på vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd och respekterad samt på hur trygg man känner sig i födandet... Jag vill med hjälp av mitt lugn, erfarenhet, mina händer och röst samt den lyhördhet och ständiga närvaro jag har…Min önskan är att få bidra till en förlossningsupplevelse som familjen kan minnas med glädje och som förhoppningsvis kan hjälpa dem att gå stärkta in i sin nya roll som föräldrar. Och det är det bästa jobbet i världen!

 

 

hjälper vi även till med att  vara språkrör gentemot sjukhuspersonal, påminna om att tömma blåsan, äta och dricka.

lEftersom jag är tränad till att guida kvinnan till att vara i nuet och ser tidiga tecken på spänning och rädsla kan hon fånga upp mamman så att hon inte ska känna sig osedd och utelämnad.

 

 

Alla blivande föräldrar har rätt att under förlossningen behandlas med värme och respekt. Detta är förutsättningarna för en god start på föräldraskapet. Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje.

 

Doulan finns för föräldrarna – hela tiden.

Att vara doula är något jag trivs otroligt bra med.

Vår förhoppning är att detta i sin tur ska leda till en känsla av styrka, glädje och tillförsikt, som kan bli till stor hjälp i det fortsatta föräldraskapet.