Utbildning

Mina utbildningar

Erfarenheter

 

– Referenser
– Utbildning

Odis Riktlinjer, värderingar

 tränade i metoden “Föda utan rädsla”.